Et saada tunnustatud K-Taping terapeudiks, peavad olema läbitud algkursused 1 ja 2, mis kumbki koosnevad 18 koolitusühikust. Esimesel algkursusel õpetatakse teoreetilisi põhimõtteid, teibi käsitsemist ja võimalikke vastunäidustusi. Kursusel osalejad õpivad nelja K-Tapingu pealekandmisvõtet, mida harjutatakse eraldi, tuginedes hulgale erinevatele praktikast lähtuvatele kliinilistele piltidele. Eesmärk on teadmiste süvendamine ja erinevate võtete veatu rakendamine. Teisel algkursusel õpetatakse teoreetilisi põhimõtteid, millel põhinevad kombineerimisreeglid (erinevate pealekandmisvõtete kombineerimine vastavalt kliinilisele pildile). Osalejad õpivad, milliseid võtteid saab kombineerida ja millises järjekorras seda teha, sõltuvalt kliinilisest pildist. Neid võtteid ka harjutatakse 2. kursuse jooksul, hulga erinevate kliiniliselt sobilike näidustuste põhjal. Tunnistuse saajatel on seetõttu võimalik need võtted otse oma igapäevases ravitegevuses kasutusele võtta.
K-Taping Akadeemia pakub spetsialisti-kursusi, mis eeldavad kursustel 1 ja 2 omandatud teadmisi. Näiteks lümfiteraapia-alasel teipimiskursusel käsitletakse eraldi käsitsi lümfisüsteemi masseerimist ja lümfivoolu parandamist. Lümfiteraapia-alane teipimiskursus viiakse läbi pärast kursuse 2 lõpetamist ning see koosneb neljast koolitusühikust. Kursusel osalejad õpivad ja harjutavad konkreetsete kehapiirkondade jaoks mõeldud võtteid nii tervete kui ka vigaste lümfisõlme-ahelate puhul; lümfiteraapia võtete ühendamist eri ravipõhimõtetega, näiteks võimalikke rakendusi võistlusspordis.
Erikursused on saadaval konkreetsete meditsiiniliste rühmade või näidustuste jaoks.  Eelnev algkursuste läbimine pole vajalik, kuna kursuse teooria- ja praktikaosa kujundatakse vastavalt konkreetsele ravialale. Osalejad saavad oma teemale vastavat koolitust. Erikursused on praegu saadaval näiteks günekoloogia ja raseduseaegse ravi vallas, võistlusspordi vallas ning samuti pakume eraldi lümfiterapeutidele mõeldud lümfi-põhise teipimise kursust.K-Taping väljaõpet, sealhulgas eri- ja edasijõudnute kursusi, võib piisava osalejate hulga puhul korraldada ka kohapeal.