Τα βασικά μαθήματα 1 και 2, που αποτελούνται έκαστο από 18 διδακτικές μονάδες, πρέπει να ολοκληρώνονται για την απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου ως θεραπευτή K-Taping. Στο πρώτο βασικό μάθημα, οι σπουδαστές μαθαίνουν τις θεωρητικές αρχές, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χειρίζονται την ταινία και οποιεσδήποτε αντενδείξεις. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν στη συνέχεια τις τέσσερις τεχνικές του K-Taping που εφαρμόζονται ξεχωριστά βάσει ενός ευρέος φάσματος κλινικών παθήσεων. Στόχος είναι η εμβάθυνση των γνώσεων και η δυνατότητα άψογης εφαρμογής όλων των επιμέρους τεχνικών. Στο δεύτερο βασικό μάθημα διδάσκονται οι θεωρητικές αρχές πίσω από τους συνδυαστικούς κανόνες (ένας συνδυασμός επιμέρους τεχνικών εφαρμογής, ανάλογα με την κλινική εικόνα). Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τις τεχνικές που μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους και τη σειρά με την οποία πρέπει να εκτελούνται ανάλογα με την κλινική εικόνα. Αυτές οι τεχνικές εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια του 2ου κύκλου μαθημάτων, βάσει πολλαπλών σχετικών κλινικών ενδείξεων. Έτσι οι κάτοχοι του πιστοποιητικού έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τις τεχνικές τους απευθείας στην καθημερινή θεραπεία.
Η Ακαδημία K-Taping παρέχει μαθήματα ειδίκευσης που βασίζονται στις γνώσεις που ελήφθησαν στα μαθήματα 1 και 2. Για παράδειγμα. Για παράδειγμα το μάθημα taping λεμφικής διόρθωσης που στοχεύει στην υποβοήθηση της χειροκίνητης λεμφικής αποστράγγισης και της λεμφικής ροής.Το μάθημα taping λεμφικής αποκατάστασης διενεργείται μετά την ολοκλήρωση του 2ου μαθήματος και αποτελείται από 4 διδακτικές μονάδες. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν και εξασκούνται σε τεχνικές για ειδικά σημεία του σώματος με υγιείς και ελαττωματικές αλυσίδες λεμφαδένων, την ενσωμάτωση σε θεραπευτικά προγράμματα, καθώς επίσης τις πιθανές εφαρμογές στον πρωταθλητισμό.
Ειδικά μαθήματα διατίθενται για ορισμένες ιατρικές ομάδες ή ενδείξεις. Δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη ολοκλήρωση των βασικών μαθημάτων, εφόσον η θεωρία και η πράξη των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένες στον ειδικό τομέα θεραπείας. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαίδευση σχετική με το θέμα τους. Διατίθενται ειδικά μαθήματα, για παράδειγμα στη γυναικολογία και στην κύηση, στην εφαρμογή στον πρωταλητισμό. Επίσης, διατίθεταί ένα ξεχωριστό μάθημα λεμφικού taping σχεδιασμένο για θεραπευτές του λεμφικού συστήματος.Η εκπαίδευση στο K-Taping, καθώς και τα μαθήματα για προχωρημένους και τα μαθήματα ειδίκευσης, μπορεί να διεξαχθεί εσωτερικά, εφόσον ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι αρκετά μεγάλος.