Ευθύνη περιεχομένων:
K-Taping Academy GmbH
Wildbannweg 10
44229 Dortmund
Γερμανία
Τηλ.: +49 (231) 9767300
Φαξ: +49 (231) 7312 77
E-mail: info@k-taping.eu
Internet: www.k-taping.eu

Dipl.-Ing. Ingo Kumbrink

Επαρχιακό Δικαστήριο Dortmund, Germany
Εμπορικά Μητρώα Ενότητα A 20601


Αποποίηση ευθυνών:
Αποποιούμεθα οιασδήποτε ευθύνης για τα περιεχόμενα των εξωτερικών συνδέσεων παρά την εκτενή εξέτασή τους. Το περιεχόμενο των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων κατόχων/παροχέων.

Εμπιστευτικότητα/ασφάλεια δεδομένων
Η χρήση όλων των δεδομένων συμμορφώνεται αυστηρά με τους αντίστοιχους νόμους περί εμπιστευτικότητας δεδομένων. Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας, μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά ανά πάσα στιγμή στο info@k-taping.eu ή μέσω της K-Taping Academy (ανατρέξτε στο παραπάνω νομικό σημείωμα για διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας).