Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με όλα τα σημεία διεξαγωγής σεμιναρίων. Μαθήματα διαθέσιμα σε άλλες χώρες θα βρείτε χρησιμοποιώντας την εκάστοτε γλώσσα. Μπορείτε να ολοκληρώσετε διάφορα μαθήματα σε διάφορες τοποθεσίες. Επιπλέον παρέχεται ένα συμπυκνωμένο μάθημα για διάστημα τριών ημερών, που συνδυάζει τα περιεχόμενα των μαθημάτων 1, 2 και το μάθημα τεχνικής λεμφικής αποκατάστασης.

Χρησιμοποιήστε το έντυπο εγγραφής (PDF) για να εγγραφείτε. Στείλτε ένα πλήρως συμπληρωμένο έντυπο για κάθε συμμετέχοντα (με διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής πιστοποιητικών) στην Ακαδημία K-Taping μέσω ταχυδρομείου ή στον αριθμό φαξ που φαίνεται παρακάτω.

Δίδακτρα*

Βασικό μάθημα 1 (18 διδακτικές μονάδες): €275,00
Βασικό μάθημα 2 (18 διδακτικές μονάδες): €275,00
Μάθημα λεμφικού για προχωρημένους (4 διδακτικές μονάδες): €75,00

Συμπυκνωμένο μάθημα:
1,2, μάθημα λεμφικού (36 διδακτικές μονάδες): €550,00

Ειδικά μαθήματα:
Taping λεμφικής αποκατάστασης (12 διδακτικές μονάδες): €185,00
Γυναικολογία (12 διδακτικές μονάδες): :€185,00

*Μη υπαγόμενο σε ΦΠΑ σύμφωνα με το § 4 αρ. 2 του UstG (γερμανικού νόμου περί ΦΠΑ)

Ώρες μαθημάτων

Βασικά μαθήματα:
Σάβ.: 9 π.μ. – 6 μ.μ.
Κυρ.: 9 π.μ. – 2 μ.μ.
Μαθήματα για προχωρημένους: Κυρ.: 3 μ.μ. – 6 μ.μ.
Ειδικά μαθήματα: 9 π.μ. – 6 μ.μ.