Ο όρος «taping» συχνά εγείρει το ζήτημα της διαφοράς μεταξύ μεθόδων του K-Taping και του κλασικού taping. Είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει αυτή η σύγκριση. Το K-Taping αποτελεί μία μορφή θεραπείας με τεράστιο εύρος εφαρμογών. Οι αυτοϋποστηριζόμενες ελαστικές ταινίες εφαρμόζονται με τη χρήση ειδικών τεχνικών κατά μήκος των μυϊκών δομών, των συνδέσμων και των νεύρων ή παρέχουν κανάλια διαφυγής του λεμφικού υγρού για τη διευκόλυνση της λεμφικής ροής. Αντίθετα με τις μεθόδους του κλασικού taping, το K-Taping δεν περιορίζει την κινητικότητα του ασθενούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μέθοδοι του κλασικού taping εφαρμόζονται γύρω από τις αρθρώσεις και τις δομές ούτως ώστε να τις ακινητοποιούν ή να τις προστατεύουν από υπερβολική καταπόνηση. Αυτός ο περιορισμός της κινητικότητας συνδέεται με γνωστά προβλήματα ακαμψίας και μείωσης μυϊκής μάζας. Το K-Taping παρέχει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα θεραπείας και πρόληψης ενώ παράλληλα διατηρεί πλήρως την κινητικότητα του ασθενούς.
Το K-Taping εφαρμόζεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους θεραπευτές και ιατρούς. Απαιτούνται ιατρικές γνώσεις ανατομίας, μυικής διαμόρφωσης, νευρικού συστήματος και συνδέσων, προκειμένου να μάθει κάποιος να χρησιμοποιεί το K-Taping και να το εφαρμόζει όλες τις δυνατότητες που αυτή η περίπλοκη μέθοδος θεραπείας έχει να προσφέρει. Σε αντίθεση με το γεγονός ότι δράση της θεραπείας των περισσότερων χειρωνακτικών θεραπειών ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση της θεραπείας, οι ασθενείς παίρνουν τη θεραπεία K-Taping στο σπίτι τους. Το K-Taping δρα 24 ώρες το 24ωρο, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της ταινίας και των κινήσεων του σώματος. Διατηρεί την αποτελεσματικότητά του καθ’ όλη τη διάρκεια που το φοράτε, ακόμη και κάτω από μεγάλη πίεση από την καθημερινή εργασία ή τις αθλητικές δραστηριότητες.


Με αυτόν τον τρόπο οι τεχνικές λεμφικής αποκατάστασης υποστηρίζουν μόνιμα τη χειροκίνητη λεμφική αποστράγγιση μεταξύ των θεραπειών. Το K-Taping μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής σε πολλούς τομείς και να παρατείνει τη δράση της θεραπείας όταν ενσωματώνεται σε σύγχρονα θεραπευτικά προγράμματα, για παράδειγμα μετά από εγχειρήσεις για καρκίνο του μαστού.