Basiscursussen 1 en 2, ieder bestaande uit 18 leereenheden, moeten allebei worden voltooid om erkend te kunnen worden als K-Taping therapeut. In de eerste basiscursus worden de theoretische principes, het werken met de tape, en de contraindicaties onderwezen. Cursusdeelnemers leren daarna de 4 applicatiemethoden van K-Taping, die ieder worden geoefend aan de hand van een scala aan ziektebeelden uit de praktijk. Het doel is de kennis te verdiepen en foutloze toepassing van de individuele technieken eigen te maken. In de tweede basiscursus worden de theoretische principes behandeld die ten grondslag liggen aan het combineren van verschillende applicatiemethoden, afhankelijk van het ziektebeeld. Deelnemers leren daarna welke technieken kunnen worden gecombineerd, en in welke volgorde ze moeten toegepast afhankelijk van het ziektebeeld. Technieken worden ook in de tweede cursus geoefend, gebaseerd op uiteenlopende, klinisch relevante situaties. Houders van het certificaat kunnen de geleerde technieken daarna direct in de dagelijkse praktijk toepassen.
De Academie voor K-Taping biedt verdiepende of vakspecialistische cursussen voor gevorderden, die voortbouwen op de kennis uit de basiscursussen 1 en 2, zoals bijvoorbeeld de Taping cursus voor lymfatische correctie, speciaal bedoeld om lymfatische drainage en het vrije stromen van lymfe te ondersteunen. De lymfatische correctie cursus wordt na de basiscursussen 1 en 2 aangeboden en bestaat uit 4 leereenheden. Deelnemers bestuderen en beoefenen de technieken voor delen in het lichaam met intacte en met beschadigde ketens van lymfeklieren. Ook wordt geleerd hoe lymfatische correctietechnieken bestaande behandelingsconcepten kunnen aanvullen, bijvoorbeeld na borstkankeroperaties of in sportbeoefening.
Speciale cursussen zijn beschikbaar voor bepaalde medische groepen of thema’s. Certificatie in basiscursussen 1 en 2 is in deze gevallen niet nodig, omdat speciaal opgezette cursussen qua theorie en praktijk op maat ontworpen worden. De deelnemers krijgen onderwijs aangepast aan hun specifieke interesse. Speciale cursussen worden momenteel aangeboden, bijvoorbeeld op het gebied van gynaecologie en zwangerschapsondersteuning, wedstrijdsport, en er is een aparte cursus lymfatisch tapen voor lymfatisch therapeuten. De K-Taping opleiding en de gevorderde en speciale cursussen kunnen intern verzorgd worden als het aantal deelnemers groot genoeg is.